Ghép giác mạc

Ghép giác mạc

Giác mạc là gì? Giác mạc là một lớp mô mỏng, trong suốt và không có mạch máu nằm phía trước nhãn cầu, đóng vai trò như cửa ngõ của đôi mắt, là bộ phận đầu tiên để ánh sáng đi qua, giúp hội tụ ánh sáng lên võng mạc (là một màng mỏng nhạy…