bong võng mạc

Bong võng mạc nguyên nhân và phương pháp điều trị

Võng mạc là màng thần kinh nằm ở đáy mắt, có chức năng giống như phim của máy ảnh, ghi lại hình ảnh sự vật và truyền lên não, giúp chúng ta nhìn được thế giới xung quanh. Bình thường, võng mạc áp sát vào lớp hắc mạc phía dưới. Khi võng mạc bị tách…